Phần mềm Quản lý Khoa Xét Nghiệm TPH.LabIMS

Phần mềm Quản lý Khoa Xét Nghiệm TPH.LabIMS

vnđ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

  • TPH.LabIMS được thiết kế để hỗ trợ Khoa xét nghiệm trong việc quản lý bệnh phẩm và kết quả xét nghiệm một cách nhanh chóng, giúp giảm tải các công việc phải làm thủ công hàng ngày.
  • Phần mềm có khả năng kết nối máy xét nghiệm trả kết quả tự động với hầu hết các máy xét nghiệm hiện có trên thị trường làm tăng độ chính xác, hiệu quả và tiết kiệm được nhân lực.

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP