Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm

Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

1. Dịch vụ phát triển sản phẩm phần mềm: KMS Technology tư vấn và triển khai các giải pháp phát triển phần mềm, trực tiếp đóng góp vào sự thành công trong kinh doanh khách hàng, với các dịch vụ: phát triển ứng dụng, tái kiến trúc ứng dụng, bảo trì ứng dụng và hỗ trợ người dùng cuối, phát triển ứng dụng trên nền tảng di động, dịch vụ phân tích và quản lý dữ liệu, triển khai quy trình Devops.

2. Dịch vụ kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, KMS Technology đảm bảo đem lại chất lượng cao nhất cho các sản phẩm phần mềm của khách hàng thông qua các dịch vụ: tư vấn kiểm thử, kiểm thử toàn diện theo vòng đời sản phẩm phần mềm, kiểm thử tự động, kiểm thử trên nền tảng di động, và các dịch vụ kiểm thử đặc biệt (kiểm thử dữ liệu, cơ sở dữ liệu, kiểm thử trên nền tảng điện toán đám mây…)