VINASA ACADEMY

Năm thành lập 2019

Địa chỉ : Tầng 11, Cung Trí Thức Thành Phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại : 02435772336

Email : academy@vinasa.org.vn

Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Giới thiệu chung

Học viện VINASA - VINASA Academy được Hiệp hội Phần mềm & Dịch vụ CNTT Việt Nam (vinasa) thành lập nhằm huy động các nguồn lực cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp nói riêng và ngành CNTT Việt Nam nói chung.

www.academy.vinasa.org.vn

Tầm nhìn doanh nghiệp

Học viện VINASA - VINASA Academy được Hiệp hội Phần mềm & Dịch vụ CNTT Việt Nam (vinasa) thành lập nhằm huy động các nguồn lực cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp nói riêng và ngành CNTT Việt Nam nói chung.

Sản phẩm của VINASA ACADEMY

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP